in bottnabulletin #12

Samtalskonst med lokal palett

Urklippt från kulturtidingen Zenit Nr. 59

I Bottna / Gerlesborg har konsten varit levande under lång tid. Gerlesborgsskolan, KKV-b och nu senast Scenstudion har alla satt prägel på trakten. På vilka samtal som föds, vad som uppmärksammas, vilka möjligheter som ses, vilka folk som flyttar hit, vilka verksamheter som bedrivs. Det har blivit en kulturellt förtätad trakt som samtidigt också är en landsbygd där det inte är ovanligt att ett hushåll både innefattar atelje och traktor. För det räcker inte med konsten i sig själv, inte heller ljuset och klipporna är tillräckliga i längden. Det behövs bröd att dela, en god mylla under fötterna, underhållna vägar och staket, samt en någorlunda välfungerande kollektivtrafik. Även motvind gör sitt till och inte minst mången samtal över en fika. Kulturen kommer ur en plats, ett område som har sin historia, sin framtid och sin samtid i omvärlden.

Att det är så blev tydligt när fem stycken Rural Talks på initiativ av ADA / Business Region Göteborg arrangerades i Bottna / Gerlesborg under 2018. Rural Talks har varit en samtalsserie i ‘Konstnärligt präglade byar och bygder’, under 2018 har samtal arrangerats förutom hos oss också i Uddebo, Fengersfors och Brännö. Det är förutsättningslösa samtal men med fokus på platsernas specifika behov och möjligheter. De första tre samtalen samordnades av Catharina Göransson, konstnär och sen länge boende i trakten, de två senaste av mig. Tonen var att ha en så bred inbjudan som möjligt, vi är olika personer och föreningar som tillsammans bildar det nät av relationer som gör ett gott liv möjligt. Kortpresentationer av lokalt verksamma personer, samtal i grupp och öppna diskussioner är några metoder som använts för att hitta de frågor vi behöver jobba med.

Det ekonomiska stödet gav möjligheten att bjuda in föreläsare. Moa Björnson utvecklingschef på Træna i Norge inspirerade med vad som hände när perspektivet skiftade från ‘Redd Træna’ till ‘Tenk Træna’. Ulla Herlitz och Hans Arén som med deras stora erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete på landsbygden kunde både ge bakgrund och perspektiv till nya initiativ som sker runt om i landet.

Nu har vi haft ett första möte efter serien av Rural Talks. Arbetsgrupper bildas, folk vill undersöka, lära och genomföra. Det är nu arbetet på marken börjar. Nu blir det jag nämnde tidigare också tydligt, att traktens kultur är en del av en större väv som också innefattar miljö, mat, boende, arbete och omvärld i vid bemärkelse. Konsten kan bli en del av hur vi kan lära oss att leva tillsammans med övrigt liv på den här planeten. Inför de stora utmaningar som världen står inför kan vi inte lämna konsten utanför, tvärt om. Den måste in i kärnan, förankras i platsens (planetens) och kulturens förutsättningar, och sen spränga ramarna för vad vi trodde var möjligt. Jag tror Bottna / Gerlesborg är en bra plats för detta.

För mer information se: http://bottnafjorden.se/ruraltalksbottna/
/Marcus Nordgren