in bottnabulletin #15

Bottna idébank

Sitt en eftermiddag och läs listan. Ta ett av förslagen eller hitta på något annat. Allt är bra som inte bränner fossilt och inte är olagligt. Det ska vara en blandning av lågt och högt, små vardagliga förändringar och storstilade visioner och en viss humor eftersom det gäller att roa sig medan man räddar världen. Konst och konstnärligt tänkande är bra. Uttaget ur idébanken är fritt. Nya idéer mottages på bottnabulletinen@gmail.com.

 • Utveckla kafé Olivia ännu mer. Gå dit ofta. 
 • Lägg alla pengar som blir över till ett Kulturum invid kafét.
 • Bygg jordkällare för att lagra rotfrukterna.
 • Odla lokalt, lagra lokalt, tillverka lokalt och handla lokalt.
 • Köp Johannas bröd och hjälp henne starta bageri.
 • Bygg flyttbara Tiny Houses. Res med dem i slow transportation.
 • Gör nya ekobyar.
 • Bygg med lera och halm på kkv. Stampa pisé med musik.
 • Rädda daggmaskarna, fixera kvävet och främja mykorrhizan.
 • Gör skogsträdgårdar i alla skogsbryn.
 • Gör förädlingskedjor – från ax till limpa, från lin till kostym, från mjölk till ost. Samarbeta med Grebbestads folkhögskola, Linmuséet och Naturbruksgymnasiet i Dingle. Sälj allt på Inköpsföreningen. Köp Johannas bröd så stödjer du också hennes odlingar.
 • Gör en jordbank med bokashi och kompost.
 • Starta ett musteri för alla äpplena. Gör must, cider och calvados. Ge dem snygga etiketter.
 • Hys omsorg om landskapets skönhet, försvara den och utveckla den om det går. Flyg med drakar över det.
 • Starta ett utvecklingsbolag för Bottna med omnejd för att främja hållbart företagande. Sök stöd för detta, inrätta fonder och stiftelser. Ordna stödfester.
 • Ordna fester som bara stöder sig själva.
 • Gör en samhällsförening för Bottna-Svenneby-Tossene. Kalla den Bottna paraply.
 • Starta en lokal nämnd för Bottna, Svenneby och Tossene socknar, dvs kommunövergripande kring Bottnafjorden. Sätt upp alla på en lista som är skrivna i socknarna och ordna val. Gör en nämnd av de nio som fått flest röster. Låt nämnden komma överens och driva lokala frågor.
 • Satsa på den ekonomiska föreningen Fossilfritt Bottna. Gör en elpool för elbilar, eltraktorer, elmotorsågar och elbåtar. Låt också elcyklarna vara med.
 • Starta en verkstad för eldrift och cyklar.
 • Utse några berg till elberg. Låt solceller klättra vackert på dem och låt elen gå till elpoolens laddningsstationer. Gör solceller som passar i skrevorna.
 • Gör höga och vackra skulpturer av solceller i olika former och med olika ytor, alla behöver inte vara blanka. Låt några celler röra sig med solen. Plantera solvändor bredvid dem och se hur de umgås.
 • Starta ett utvecklingslabb för framtidens arbete. Utveckla automatik som kräver samspel med hälsosamt kroppsarbete. Sök samarbete med högskolor och universitet.
 • Arbeta för kollektivtrafiken. Gör en resvaneundersökning och övertyga Västtrafik att köra direkt till Göteborg från Brygge.
 • Pimpa Brygge: fixa stöldsäkra cykelbås och andra bra saker.
 • Fortsätt jobba för cykelbanor i Tanum och Sotenäs. 
 • Gör en kulturled mellan Tossene och Svenneby för cyklar där det finns performance och skulpturer.
 • Gör cykelstigar som motionsrundor. Ordna med falafelserveringar och platser för övernattningar längs med stigarna.
 • Cykelpool: skaffa cyklar, måla dem o sätt Inköps-loggan därbak. Sätt ut dem på strategiska parkeringar. Håll ordning på dem och flytta dem om det krävs. Ha repkvällar för dem och andra cyklar. Drick cider från musteriet.
 • Samla vatten. Gör nya gölar. Förbind dem med varandra. Gör vattenkonst. Öppna kanottrafik.
 • Fördröj avrinningen och återskapa våtmarker. Starta fiskodlingar och annat vattenbruk.
 • Fyll gölarna med vatten med vinddrivna uppfordringsverk. Töm dem och utvinn elektricitet vid stiltje.
 • Återställ ängarna. Anlita kor, får och getter. Lär dem beta vackert.
 • Gör hållbart skogsbruk. Diversifiera trädarterna, skydda gammalskogen och vandra i den med Naturskyddsföreningen. 
 • Starta ett sågverk drivet av solceller. Plantera lövträd och se till att trälinjen på Grebbestads folkhögskola jobbar med lokalt trä.
 • Jobba demokratiskt så fort det går. Organisera arbetet kooperativt i ekonomiska föreningar.
 • Utveckla Virtuella Bottna. Gör filmer som läggs ut på hemsidan bottnafjorden.se. Gör dokusåpor med Scenkonst Gerlesborg. De kan utspela sig bland klippor, till havs eller på slätten./li>
 • Fortsätt med festivaler.
 • Res bort och kom hem.
 • Jobba på att vi ska bli avsegregerade.
 • Be dina vänner att be sina vänner att bo ett tag på Akvarellen eller Bottna Inn.
 • Gå olika vandringar med gästerna med kultur, historia och överraskningar. Passera falafelstånden.
 • Gör löprundor. Bygg motionsspår. Ge plats för bastu i slutet.
 • Dröm fred och framtid kring Gerlesborgs magasin.