in bottnabulletin #18

Bottna idébank

Var så god, ta ett av förslagen eller hitta på något själv. Listan justeras aningen lite varje gång den publiceras. Sånt som blir gjort tar vi bort. Allt är bra som inte bränner fossilt och inte är olagligt. Uttaget ur idébanken är fritt. Nya idéer mottages på bottnabulletinen@gmail.com. Man bör inte göra allt.

 • Utveckla kafé Olivia ännu mer. Gå dit oftare.
 • Lägg alla pengar som blir över till ett Kulturum invid kafét.
 • Bygg jordkällare för att lagra rotfrukterna.
 • Odla lokalt, lagra lokalt, tillverka lokalt och handla lokalt men tänk globalt.
 • Köp Johannas bröd.
 • Bygg flyttbara småhus. Res sakta med dem.
 • Gör nya ekobyar men behåll de gamla.
 • Bygg med lera och halm på kkv. Stampa pisé med kör och orkester.
 • Rädda daggmaskarna, fixera kvävet och främja mykorrhizan.
 • Odla regenerativt. Plöj ej.
 • Gör skogsträdgårdar i alla skogsbryn.
 • Fäst upp en hängmatta. Ligg i den.
 • Gör förädlingskedjor – från ax till limpa, från lin till kostym, från mjölk till ost. Samarbeta med Grebbestads folkhögskola, Linmuséet och Naturbruksgymnasiet i Dingle. Gör rapskakor av det som blir över från oljan på Bärby.
 • Sälj allt på Inköpsföreningen.
 • Gör en jordbank med bokashi och kompost.
 • Gör försöksodlingar med kolsänkor och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Starta ett musteri för alla äpplena. Gör must, cider och calvados. Fyll det i vackra flaskor.
 • Flyg med drakar över landskapet.
 • Starta ett utvecklingsbolag för Bottna med omnejd för att främja hållbart företagande. Sök stöd för detta, inrätta fonder och stiftelser. Ordna stödfester.
 • Gör en samhällsförening för Bottna-Svenneby-Tossene. Kalla den Bottna paraply.
 • Starta en lokal nämnd för Bottna, Svenneby och Tossene socknar, dvs kommunövergripande kring Bottnafjorden. Sätt upp alla som är skrivna i socknarna på en lista och ordna val. Gör en nämnd av de nio som fått flest röster. Låt nämnden komma överens och driva lokala frågor.
 • Gör underliga och fascinerande fester med ödslighet och närhet.
 • Gör fester som bara är kul.
 • Satsa på den ekonomiska föreningen Fossilfritt Bottna. Gör en elpool för elbilar, eltraktorer, elmotorsågar och elbåtar. Låt elcyklarna vara med.
 • Sätt upp en HVO-tank på KKV. HVO betyder Hydro-treated Vegetable Oil och är icke-fossil diesel.
 • Sätt upp en HVO-tank i Bärfendal.
 • Sätt HVO-tankar lite varstans. Samarbeta med Kungshamnsfiskarna.
 • Gör detaljplan med en info-punkt med toaletter och parkering mellan KKV och Gerlesborgs konsthall. Gör solcellsskulpturer som ger el till elstolparna. Sätt upp en HVO-tank.
 • Skrota bensinbilen och cykla, kör med eldrift eller med HVO.
 • Starta en verkstad för eldrift och cyklar.
 • Utse några berg till elberg. Låt solceller klättra vackert på dem och låt elen gå till elpoolens laddningsstationer. Gör solceller som passar i skrevorna.
 • Gör många solcellsskulpturer i olika former och med olika ytor. Låt några celler röra sig med solen. Plantera solvändor bredvid dem och se hur de umgås.
 • Starta ett utvecklingslabb för framtidens arbete. Utveckla automatik som kräver samspel med hälsosamt kroppsarbete. Sök samarbete med högskolor och universitet.
 • Utveckla långsamma transporter till sjöss, till lands och i luften, såsom drömska resor med ballonger och solcellsdrivna propellrar eller flyttbara öar.
 • Arbeta för el- och HVO-driven kollektivtrafik eller vätgas.
 • Gör en resvaneundersökning och övertyga Västtrafik att köra direkt till Göteborg från Brygge.
 • Pimpa Brygge: fixa stöldsäkra cykelbås och andra bra saker.
 • Fortsätt jobba för cykelbanor i Tanum och Sotenäs.
 • Gör en kulturled mellan Tossene och Svenneby för cyklar där det finns performance, solcellsskulpturer och andra skulpturer.
 • Gör cykelstigar som motionsrundor. Ordna med falafelserveringar och platser för övernattningar längs med stigarna.
 • Cykelpool: skaffa cyklar, måla dem o sätt Inköps-loggan därbak. Sätt ut dem på strategiska parkeringar. Håll ordning på dem och flytta dem om det krävs. Ha reparationskvällar för dem och andra cyklar. Drick cider från musteriet.
 • Svetsa en kollektivcykel, dra till Drammen.
 • Samla vatten. Gör nya gölar. Förbind dem med varandra. Gör vattenkonst. Öppna kanottrafik.
 • Fördröj avrinningen och återskapa våtmarker. Starta fiskodlingar och annat vattenbruk.
 • Fyll gölarna med vatten med vinddrivna uppfordringsverk. Töm dem och utvinn elektricitet vid stiltje. Gör det vackert.
 • Återställ ängarna. Anlita kor, får och getter. Lär dem beta snyggt.
 • Gör hållbart skogsbruk. Diversifiera trädarterna, skydda gammalskogen och vandra i den med Naturskyddsföreningen.
 • Starta ett sågverk drivet av solceller. Plantera lövträd och se till att trälinjen på Grebbestads folkhögskola jobbar med lokalt trä.
 • Jobba på att vi ska bli avsegregerade. Ge hyresrabatt till syrier, irakier och somalier. Ordna utställningar och begär hjälp från utlandet.
 • Jobba demokratiskt så fort det går. Organisera arbetet kooperativt i ekonomiska föreningar.
 • Utveckla Virtuella Bottna. Gör filmer som läggs ut på hemsidan bottnafjorden.se. Gör dokusåpor med Scenkonst Gerlesborg. De kan utspela sig bland klippor, till havs eller på slätten.
 • Fortsätt med festivaler.
 • Res bort och kom hem.
 • Be dina vänner att be sina vänner att bo ett tag på Akvarellen eller Bottna Inn.
 • Gå olika vandringar med gästerna med kultur, historia och överraskningar. Passera falafelstånden.
 • Gör löprundor. Bygg motionsspår. Ge plats för bastu i slutet vid göl eller hav.
 • Dröm fred, frihet och framtid kring Gerlesborgs magasin.