Café Existens med Karl-Erik Eriksson kl 10-12 lördag 29 apr

Karl-Erik Eriksson, professor emeritus teoretisk fysik
”Vad är sanning?”

Svårigheten för människor att avgöra kvaliteten på information har nu blivit ett av de största globala problemen. Det handlar om kunskap, om att värdera kunskap och om tillgången till kunskap.
Som utgångspunkt har jag valt Pilatus gamla fråga till Jesus: ”Vad är sanning?”

Filosofi och fysik är discipliner som söker och ibland kommer nära svar, men där finns också frestelsen att tro att man själv vet bäst och att andra har fel. Självkritik är därför helt nödvändig i kunskapssökandet. Man måste också komma ihåg att kunskap kan vara farlig snarare än värdefull.

Kunskap, demokrati och medmänsklighet måste samverka.

kl 10-12 Lördag 29 apr. Café Olivia