ett glädjande besked ang. svinnet

Hej alla medlemmar i Bottnafjordens Inköpsförening!

För inte så länge sedan skickade vi från styrelsen ut information om det oroväckande svinnet och åtgärder för att vända trenden. Nu vill vi komma med ett glädjande besked – vi hittade ett räknefel i bokföringen som gör att svinnet för 2017 ligger på en rimlig nivå – en stor lättnad för oss i styrelsen som vi gärna vill dela med oss till alla!

Tyvärr har vi fortfarande ingen rimlig förklaring för det höga svinnet under 2016 och behöver jobba vidare på att förbättra rutinerna men även öka sammanhållningen inom föreningen. Sommarens begränsade öppettider har skapat många möten, det kan vara ett första steg i önskad riktning. Därför har vi bestämt oss att fortsätta med detta fastän svinnet fick sin förklaring.

Under resten av sommaren håller vi öppet tis/tor kl. 17 – 19 och sön kl. 11 – 13.

Torsdag den 17 augusti slår föreningen upp sina portar igen; alla nyckelbrickor ska åter aktiveras och kopplas till en personlig kod. På så vis hoppas vi att vi kan höja säkerheten och samtidigt värna om öppenheten för oss alla.

Styrelsen har under våren också beslutat om ett tillfälligt medlemsstopp och nu finns en väntelista. Nya intressenter är välkomna att höra av sig och kallas till nästa introduktion. Förhoppningsvis kan detta ske på höstkanten.

 

Så hoppas vi alla ses under eller efter sommaren i föreningens lokaler!

 

För styrelsen                   /Joanna