Litterär salong, onsd. + Medlemstorsdag på Olivia + Tanums grupp i Agapes vänner

Litterär salong för Gustav Öberg

Onsdag 15 november 18.30 på Gerlesborgsskolan i Bohuslän

18.30 premiärvisas filmen Klara & Marvin, 25 min – ett filmsamarbete mellan Ingrid Lindberg och Gustav Öberg

19.00 hålles en litterär salong för Gustav Öberg och hans författarskap i Anno 44.
Medverkande Ingegerd Johansson, Johan Öberg, Jesper Eng, Eva Dahl, Ingrid Lindberg och – publiken.

Entré 80kr (inkluderar fika) OBS: Föranmälan till mig eller till:

Se  program i pdf längst ner

Vänliga hälsningar
Ingrid

 

Litterär salong för Gustav Öberg 15/11 kl 18.30

Inbjudan 15 nov Salong för Gustav Öberg.pdf


Välkommen på pickling!

Ta med glasburkar om du har och det du vill pickla. En del rödlök och morötter kommer att finnas på plats så det går också bra att komma utan. Fika till sedvanligt lågt pris. Tid: 17:30-19:30.

Välkommen!
Catharina Göransson och Siw Lurås

Förra veckan var det premiär för aktiva torsdagar och här finns et kort inlägg och några fotografier från kvällen. Kombucha och Kefir!


Inbjudan till att bilda Tanums grupp i Agapes vänner

Hej
De ensamkommande ungdomarna 18+ under asylprocessen skall inte behöva lämna skola och sociala kontakter.
Föreningen Agapes vänner i Uddevalla, Munkedal och Tanum har bildats och inbjuder dig till att vara med och skapa den lokala gruppen i Tanum.

18:00, måndag 20:e november, Församlingshemmet i Tanumshede på Kvillevägen 4.

Vi bestämmer vad den lokala gruppen skall göra.
Vad som kan sägas redan innan vi har träffats första gången är
-att vi skall stödja det arbete som redan görs med boende och stöd till ungdomarna av Svenska Kyrkan i Tanum, via skolan i Tanum och många andra.
-att vi skall arbeta för att pengarna som regeringen avsatt och som tillfaller kommunen i december användes till hyror för ensamkommande ungdomar som är eller skrivits upp till 18+ medan de är under asylprocessen.

Ändamålet med föreningen som de uttrycks i stadgarna:
”Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har till ändamål att främja flyktingars, särskilt ensamkommande, situation vad gäller asylprocessen, boende, hälsa, skola och mående i kommunerna Uddevalla, Munkedal och Tanum.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att skaffa frivilliga volontärhem för flyktingar, stödja enskilda individer vad gäller hälsa, skola, kläder, fritid mm samt verka för en naturlig och varaktig integration i det svenska lokalsamhället i våra kommuner.

Vi vill vara en demokratisk kraft och verka för ett varmt och solidariskt samhälle och driva opinion för detta. Föreningen vill vara ett nätverk och ett samverkansorgan och samarbetar med ideella föreningar och organisationer som verkar för denna förenings ändamål.”

Stadgarna och protokoll från Konstituerande Styrelsemöte bifogas

Sprid denna inbjudan bland alla ni tror kan vara med. Vi måste bli många.

Välkomna
Jan Sinclair

konstituerande Agape 20171106
stadgar Agapes vänner