årsmöte 15 april kl. 16:00

Hej alla medlemmar!

Bottnafjordens inköpsförening mat, möten, möjligheter ek. för.

kallar till årsmöte på söndag den 15 april kl. 16:00 i Lilla galleriet på KKV.

Vi hoppas att kunna avhandla sedvanlig dagordning fram till kl. 17. Sedan tar vi fika och återsamlas till en runda där alla kan komma till tals.

Vad betyder inköpsföreningen för dig? Vad är viktigast för föreningens framtid? Vilken roll ska föreningen spela i utvecklingen lokalt och utifrån ett större perspektiv? Hur ska vi lösa problemen kring svinnet? Men du har kanske helt andra frågor du vill ta upp? (Ifall dar du tankar du vill förmedla men du kan inte delta i mötet, skicka gärna ett mejl!)

Vi återkommer med möteshandlingar och detaljerat dagordning.

För styrelsen – Joanna