För påseende inför årsmötet på söndag

Ett förslag till har kommit in till årsmötet, lite sent men vi vill ändå låta medlemmarna ta del av det för att underlätta behandlingen under mötet.

Från Conny Jerer:

Efter att i 18 år tyckt att vårt namn saknar den viktiga profilen eko… så för jag nu fram ett par förslag till Årsmötet.
Har då o då nämnt det o en del håller med…

Det är bägge leden i ”inköps-förening”, som jag har synpunkter på:

1. ”inköp” säjer ju inte ett dugg vad vi handlar med (bilar, vapen…??), dvs jag vill självklart ha eko i stället, som klart visar vår profil!
2. ”förening” två gånger efter varandra kallas väl taftologi (tårta-på-tårta)? Dvs InköpsFÖRENING, Ekonomisk FÖRENING… räcker la att EN gång tala om, att vi är en förening!?

Vår systerbutik i Strömstad (som jag var medlem i), som heter ”Kooperativet NÄSSLAN ekohandel”, har ju vår förening som förebild och kallar sej alltså ekoHANDEL, som är helt ok.
Men i mina två alternativ nedan prioriterar jag dock BUTIK… ”Hänger du med till Ekobutiken i kväll? Lätt o säja och solklart mål!