Qi Gong / Tai Ji Quan

Qi Gong / Tai Ji Quan

” Sök stillhet i rörelsen och
rörelse i stillheten”

Tisdagar kl 18.30 – 20.00
I Hogane Skolan i Svenneby

Med start 22 januari – 23 april
tolv tillfällen med paus 19/2 och 26/3

Avgift/tillfälle  100:-
Anmälan/info gudrun.gylling@gmail.com
eller ring/sms 0734-166747

”I rörelse rör dig som vatten, i stillhet stå fast som ett berg”
QG/TJQ innebär att i stillhet finna sin inre rörelse där andningen är den bärande rytmen. I det långsamma får du tid att upptäcka och vara närvarande, utveckla mjukhet , balans och rörelseglädje.

Varmt Välkomna!
Gudrun Gylling