Bottnafjordens arbetsgrupper bildade

Hej!
Här kommer en uppdatering om vad som händt efter de samtal som förts inom Rural Talks i trakten kring Bottnafjorden.

Det första stormötet efter Rural Talks serien skedde den 7 februari på Gerlesborgsskolan.  Det var då dags att formera de arbetsgrupper som tidigare önskats. Nedan följer en lista på de grupper som startades den kvällen, samt också några förslag som uppkom till grupper som ännu inte kommit igång. Detta ska ses som en kort orientering, ett fylligare utskick kommer inom kort där alla arbetsgrupper beskriver sig själva, där deltagare och kontaktuppgifter anges. Det kommer också upp en enkelt hemsida där mötesrapporter kommer kunna delas och arbetet följas.

  • Paraplygruppen – Aktiv. Föreningsöverskridande och övergripande ansvar för kommunikationen flyter mellan grupper och utåt.
  • Utbildningsgruppen. – Aktiv.
  • Besöksnäringsgruppen – Aktiv.
  • Tankesmedja/visionsgruppen – Aktiv.
  • Bastugruppen – Ej aktiv ännu
  • Natur/Hav/Odlingsgruppen – Ej aktiv ännu
  • Festgruppen – Ej aktiv ännu

För er som är med i någon grupp så önskar vi i paraplygruppen att ni pratar i gruppen och sedan skriver in till oss om vad ert arbetsområde innefattar, vilka som ingår samt vem/vilka som är kontaktperson/sammankallande. Om ni haft några möten så får ni gärna skicka in någon rapport om det (som tål att pupliceras). Skriv till mig så länge murkas@gmail.com

För er som inte ingår i någon grupp men vill göra det, skriv till mig så kopplar jag ihop er med den arbetsgrupp ni önskar. Alternativt om ni har förslag på en annan arbetsgrupp så kan jag skicka ut det som ett förslag för att den ska bildas.

Paraplygruppen planerar just nu nästa stormöte med alla grupper. Med planerar menar jag ordnar en plats och tid för att träffas. Tanken är att ha det i Bottna sockenstuga men ett lämpligt datum har ännu inte hittats. Vi återkommer om det.

Hälsningar
Marcus Nordgren för Paraplygruppen