Bottna elpool möte imorgon lördag!

Bottna elpool – möte på Café Olivia i morgon lördag kl 13! Det gäller att bilda en elpool för bilar och solel.

Senast tog vi på oss uppgifter: ta reda på villkor för att leasa bilar och hur man kan göra appar för att boka bil eller skjuts – med mera.

Etc har en solcellsanläggning på Tjörn. Sparbanken Tanum har ett låneerbjudande för den som vill installera solceller.Vi fortsätter samtalet om Bottna el med sikte på att sätta igång något till hösten.

Välkomna!
Bottna elbilspool

ps. Något att läsa från GP