Viktiga punkter för livsmedelshygien på Café Olivia

Viktiga punkter för livsmedelshygien
på Café Olivia

 • Personalhygien –

  • Tvätta händerna innan arbete och efter toalettbesök, efter måltidsuppehåll och rengöring/avfallshantering
  • Ha rena arbetskläder, använd inga smycken som kan komma i kontakt med livsmedel.
  • Förvara inga privata kläder, väskor eller annat i köket.
  • Använd handskar vid sår på händerna
 • Produktionshygien –

  • Blanda inte smutsig disk med livsmedelshantering. Separera dem på olika bänkar eller i tid.
  • Kontrollera temperaturer i kylar och frys. För in uppgifter i egenkontrollspärmen på fik 15 & 16 varje vecka.
  • Se till att maten är tillräckligt uppvärmd vid tillagning. Temp ska över +72°C.
  • Varmhåll inte längre än max två timmar. Mat som varmhålls skall hålla en temperatur på över + 60 °C.
 • Råvaror

  • Spårbarhet krävs för råvarorna, spara därför alla kvitton från matinköp i en separat mapp.
  • Råvarorna som kylförvaras ska vara i sina förpackningar, nya påsar eller i behållare med lock. Markera vad det är + datum om ni tar ut dem ut orginalförpackning.
  • Olika livsmedel måste separeras i kylen, råa grönsaker för sig, mejerivaror för sig, färdiglagade rätter för sig. Olika påsar/burkar med lock + markering av innehåll + dag.
 • Rengöringrutiner –

  • Daglig städning av allt som är i kontakt med livsmedel, bänkar, mikro, diskho etc.
  • Se över uteplatsen och torka av bord etc med utrustningen speciellt för detta.
  • Lämna inte kvar något tillagad mat framme.
  • Använd de rengöringsmedel som finns, om det saknas så köp likadana.
  • Använd rengöringsutrustning i anvisat skåp. Håll utrustningen separerad för olika användningsområden (kök, uteservering, toalett)
 • Avfallshantering –

  • Separera återvinningsbart och restavfall i respektive kärl.
  • Töm behållare efter varje dag i avsedda behållare hos KKV och rengör kärlen efteråt.
 • Mer information

  • Gå igenom egenkontrollsprogrammet som finns i egen pärm

 

 • Rökning är inte tillåten på caféområdet. Detta inkluderar hela grusplanen framför cafét och området just omkring.