Halvvägs i projektet

Hej! Förstudien Lokalt Odlad Mat befinner sig mitt i sin projekttid. Först ett tack till alla ni som svarat på enkäten i förstudien Lokalt Odlad Mat. Lite kort från enkäten. 92% är intresserade av att köpa mer av sitt grönsaksutbud på Inköpsföreningen. Det som är den största anledningen till varför man i nuläget inte handlar […]

Odlarmöte 3 – Stenliden Trädgård

Möte med Eva Gadi på Stenliden Trädgård. 2 dec Inköpsföreningen ska garantera sina medlemmar att de enbart säljer ekologiska grönsaker även om de inte har någon certifiering eller KRAV-märkning. Grönsaksgruppen för en god dialog med odlarna och den nära kontakten med våra leverantörer skapar ett betydelsefullt förtroende. Inköpsföreningens uppgift bör se till medlemmarnas intressen såväl […]

Odlarmöte 2 – Madeleine och Gert i Yllene

19 nov Anteckningar: Svinnet drabbar odlaren på flera sätt om inte Inköpsföreningen står för kostnaderna. Handlar om resan, jobbet med att skörda grönsaker som inte säljs, o sen hämta hem dem. De har också upptäckt att vikten minskar när grönsakerna ligger o skrumpnar i butiken, så att väga dem när de tas tillbaka hem kan […]

Odlarmöte 1 – Gröna Tomater i Bottna

Möte med Carmen och Marie hos Gröna Tomater i Bottna 18 nov Anteckningar: Fokusera på vilka grönsaker som inköpsföreningens medlemmar vill betala för. Erbjud inte Allt med tanke på att vissa grödor behöver är alldeles för stor arbetsinsats som krävs jämfört med de priser som är möjligt att ta ut. Ex är lagringsmorötter något som […]

Jul-Ekomarknad2015

Årets Jul-Ekomarknad – för närodlat, konst/hantverk, återbruk, café och mat sker lördagen den 19 december mellan kl 11-16 i Café Olivia & Stensalen, KKV-B/Skärholmen/Gerlesborg. Det blir både gran och lokal kör, julfika och varm mat på cafét.