in bottnabulletin #3

Religion II – En kort betraktelse till

I begynnelsen uppfann människan Gud

Ibland undrar jag om inte det var den mest ödesdigra av alla uppfinningar. För den gjorde det möjligt för oss att överlämna allt ansvar på en gud. Och spara våra drömmar till livet efter detta. Men nu börjar det bli allt mer tydligt att detta inte håller. Vi människor måste själva ta ansvar för allt som vi ställer till med här på jorden. Och vi har bara ett liv. Det är en senkommen insikt men den är nödvändig.

Eftersom gud är något som människorna hittar på så låt oss då hitta på en gud som är ändamålsenlig för det läge mänskligheten befinner sig i nu! Låt oss tacka hen för den underbara planet dit vi hade turen att bli födda och där vi får vistas en tid! Och låt oss inse att hen behöver hjälp med att sköta och vårda jorden, att laga och reparera det som mänskligheten ställt till med. Låt oss inse att det är vi som har ansvaret för att jorden ska vara beboelig också för dem som kommer efter oss.

Vi kan inte skaka av oss den genetiska böjelsen att uppfinna en gud. Men vi kan använda den så att den hjälper oss att klara av de enorma utmaningar som mänskligheten står inför. Kärlek, lovsång, helighet, skönhet och förundran är religiösa redskap som vi kan ha till hjälp.

I vissa avseenden har utvecklingen gått framåt i vårt hörn av världen. I en annan tid hade jag blivit bränd på bål om jag yppat dessa tankar.

/ Lena Jarlöv