in bottnabulletin #3

Tillsammansodlingens möten

Tillsammansodlingens möten
Bottnas egen tillsammansodling har möten varannan tisdag kl 18 på café Olivia. Just för tillfället diskuterar vi årets fröbeställningar och olika lösningar på barriärer mot sniglar. Nästa träff den 10:e mars. Alla är välkomna!