in bottnabulletin #17

Cykla i Bottna

I skuggan av pandemin har vi gott om tid till eftertanke. Coronan orsakar ett ofrivilligt stopp i tillvaron, stundtals till förtret men den ger oss också en möjlighet till förändring. Saker som länge legat på listan ställer plötsligt en fråga; varför inte nu? Cykling till exempel, odiskutabelt hälsosamt, ekonomiskt och miljösmart. Cykling har alltid varit en hjärtefråga, nu är det också en samvetsfråga. Nu är rätt tid för cyklismen att återta en del av utrymmet från den rådande bilismen.

Här i vår bygd, i och kring kulturklustret Bottna, ser vi i en vision att man med lätthet kan röra sig till fots eller på cykel mellan attraktioner, institutioner, bostadsområden och anslutande förbindelser. Vi ser fram emot att kunna ta de första spadtagen på den första delsträckan av en gång- och cykelbana. Bollen ligger nu hos Tanums kommun efter att ha spelats mellan ett antal aktörer och personer på bygden.

Inom ramarna för Rural Talks startade Jesper Gunnarsson en cykelgrupp med vars hjälp han gjorde en omfattande skrivelse till kommunen. Det handlade i det läget om sträckan Gerlesborg-Brygge som det i många år varit aktuellt att anlägga en s.k. g/c-väg för. I efterföljande diskussion med kommunen stod det klart att sådana här historier är väldigt dyra och långsiktiga. Kommunledningen hjälpte oss ändå genom att föreslå att vi skulle ta hjälp av en sakkunnig, Rolf Lundholm, för att se om det var möjligt att hitta ett rimligt alternativ. Vi gjorde så och Rolf utredde saken och hittade mycket riktigt ett sådant.

Vårt alternativ avser en delsträcka av den ursprungliga, nämligen Gerlesborg-Bräcke. Från Bräcke kan man via “genvägen” ta sig genom KKV och vidare till Bottna Inn och därmed saknas bara anslutning till busshållplatsen vid Brygge. Vi får en trevlig, säker och ostörd förbindelse mellan de bägge naven i kulturklustret. Utförandet blir dessutom, i samråd med markägaren, enkelt och anpassat till landskapet så det hela förefaller smart och billigt i jämförelse med kommunens måttstock på 5000 kronor metern för s.k. g/c-väg. Louise Thunström, som är oppositionspolitiker och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, har engagerat sig i vår fråga och deltagit i diskussionerna. Louise kommer före semestrarna ta upp ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Och där är vi nu. Vi står med spadarna i beredskap.

Bo Leander, Svenneby 7 juni 2020
bo.r.leander@telia.com