in bottnabulletin #17

Notis – Ny ordförande i Stiftelsen Gerlesborgsskolan

Pressmeddelande den 12 juni 2020

Tom Sandqvist blir ny ordförande i Stiftelsen Gerlesborgsskolan

Tom Sandqvist är en internationellt uppmärksammad konstvetare, kritiker och skönlitterär författare. Professor emeritus och docent, arrangör av
konstutställningar och har tidigare haft flera förtroendeuppdrag i kulturvärlden. Tom Sandqvist har publicerat en lång rad forskningsstudier, främst om den postmoderna teoribildningen och det tidiga central- och östeuropeiska 1900-talets modernism.

Han bor på landet med sin fru Ann Edholm, en av Sveriges mest kända konstnärer, som inledde sin yrkesbana med studier på Gerlesborgsskolan.

Tom Sandqvist efterträder Christina Thordén. Övriga styrelseledamöter i Stiftelsen Gerlesborgsskolan: Lotta Lehikoinen (vice ordf), Christine Bjärkby, Alfiero Zanotto, Hans Murman (Konstakademin), Vivianne Gustafsson (Västra Götalandsregionen), Hans-Inge Sältenberg (Västra Götalandsregionen), Claes-Åke Sörkvist (Tanums kommun), Louise Thunström (Tanums kommun, suppl.), Ragnhild Selstam (Sotenäs kommun), Olle Törnquist (Sotenäs kommun, suppl.)

Gerlesborgsskolans verksamhet bedrivs med stöd från YH-myndigheten, Kulturrådet, Västra Götalandsregionen samt kommunerna i Sotenäs och Tanum.

Kontakt:
Christine Bjärkby, ledamot Stiftelsen Gerlesborgsskolan, christine.bjarkby@lincs.se, 073 941 47 65
Tom Sandqvist, 0707221745
Elin Wikström, verksamhetsledare: elin@gerlesborgsskolan.se, 0708-38 19 58