in bottnabulletin #20

Filosofi

Vi har Bottna filosofi och syftet är att formulera oss på djupet och gräva där vi står. Som sådant hör det till ett annat nummer eftersom det har med jordning av tänkandet att göra. Men som föreberedelse ägnar vi oss åt andras snilleblixtar. Det har varit både Platon, Aristoteles och Arendt genom åren, för att inte tala om Kierkegaard. Senast höll det på att gå helt varmt bakom pannloberna när vi strävade oss genom Husserls Cartesianska meditationer, men det verkar som att alla tog sig helskinnade genom denna mentala eldstorm.

Nu trappar vi ner en smula och tar upp en filosofiskt grundad kritik av räknenissarnas paradis som väckt mycket uppmärksamhet de senaste åren. Det är Jonna Bornemarks Det omätbaras renässans som vi läser och diskuterar i vår, varannan torsdag fyra gånger med början den 8 april. Skriv till gunnar.back@telia.com så får du inloggningsuppgifter, åtminstone i april blir det över Zoom. Bli också medlem i Bottna filosofi, det kostar 100 kr och betalas på bankgiro 5395-1356. Det kan du bli oavsett. Café Existens startar i höst igen om pandemin lägger sig.