Bottna filosoficirkel läser under höst/vinter 2021

Hans Ruin, Being with the Dead. Burial, ancestral politics, and the roots of historical consciousness. Stanford University Press 2018. 234 kr på Ad Libris.

Ruin ledde ett stort projekt om historieskrivning, Tid, minne, representation med pengar från Riksbankens jubileumsfond, medverkan av ett antal forskare från olika fält och med ett präktigt trebandsverk till resultat 2016. Som ett vidare tänkande efter detta skrev han Being with the Dead som handlar om hur vi lever med våra förfäder och -mödrar på allehanda sätt: vi pratar det språk de utvecklat, bor i hus de byggt och bygger vidare på deras kunskaper och tankar. Detta tema utvecklar han i olika riktningar, också beträffande gravskick och dess betydelse.

Boken är alltså på engelska, 206 sidor lång i sju kapitel. Krävande men inte omöjlig läsning, mera lättillgänglig än Husserl som vi läste i våras… Cirkeln är planerad för sju träffar men kan förlängas vid behov. Vi läser en bit inför varje gång och delar gärna upp jobbet att inleda. Mötena är på Café Olivia, KKV Bohuslän.