”Bottnafjorden glöder” ingår i det pågående Kultursystemsprojektet ”Samverkan Bottnafjorden” som finansieras av Västra Götalandsregionen. Samverkan Bottnafjorden syftar till att stärka utveckling och lokal samverkan i området runt Bottnafjorden.

 

Projektet fas 1 resulterade in en rapport som ligger till underlag för fas 2 som pågår fram till sista juni 2021. Se rapporten här. Projektet arbetar aktivt inom fem tematiska områden. Klicka på gruppnamnet för att se kort info om varje område.

”Rörelse runt fjorden”  (se filmat inslag från gruppen här)stöttar arbetet för en cykelled runt fjorden samt för att binda samman vandringslederna i området.

Arbetsgrupp:Bo Leander, Mikael Andersson, Rolf Lundholm, Julia Chronholm, Carl Forsberg

Kontaktperson: Carl Forsberg, carl.forsberg@sotenas.se

 

 

 

 

”Gemenskap runt fjorden” arbetar för att utforma en gemensam digital plattform

Arbetsgrupp: Eva Dal, Kristin Jonsson, Marcus Nordgren, Julia Chronholm, Henrik Olsson

Kontaktperson: Kristin Jonsson, kristin@kkv-b.se

 

 

 

 

Inflyttning och boendeformer”arbetar för att skapa ett mer varierat bostadsutbud till rimliga priser.

Arbetsgrupp:Cecilia Kent, Maja Lindstedt, Bo Leander, Lena Sörensson, Britt Johansson, Julia Chronholm, Lena Falkheden

Kontaktperson: Lena Falkheden, lenaf@chalmers.se

”Lokal matproduktion och lokal konsumtion” arbetar för att synliggöra och stärka matproducenter i området.

Arbetsgrupp: Marcus Nordgren, Johanna Nylén, Göran Danielsson, Julia Chronholm (Carl Forsberg sep-nov)

Kontaktperson: Marcus Nordgren, murkas@gmail.com

 

 

 

 

”Bottnafjorden året runtär arbetsgruppen bakom ”Bottnafjorden glöder” med fokus på att levandegöra området hela året.

Arbetsgrupp: Linnea Jardemark, Eva Skarenvall, Åsa Cunniff, Elisabeth Åström, Marie-Louise Ceder, Helena Wirling, Caroline Lindqvist, Anders Söderling, Julia Chronholm, (MoonKee Horne sep-dec)

Kontaktperson: Julia Chronholm, j.chronholm@gmail.com

 

 

 

Projekttid: Fas 1 dec. 2019 – april 2020. Fas 2 aug. 2020 – juni 2021.
Projektägare: Bottnafjordens Inköpsförening

Projektgrupp: KKV-Bohuslän, Tossene Byalag, Gerlesborgsskolan, Bovallstrands Hembygdsförening, Bottnafjordens inköpsförening, Scenkonst Gerlesborg, Sotenäs kommun, Tanums kommun, Företagarna i Sotenäs

Projektledare: Julia Chronholm, j.chronholm@gmail.com