Halvvägs i projektet

Hej!

Förstudien Lokalt Odlad Mat befinner sig mitt i sin projekttid. Först ett tack till alla ni som svarat på enkäten i förstudien Lokalt Odlad Mat.

Lite kort från enkäten. 92% är intresserade av att köpa mer av sitt grönsaksutbud på Inköpsföreningen. Det som är den största anledningen till varför man i nuläget inte handlar grönsaker, är pga det osäkra utbudet. Hela 72% som kryssat för detta alternativ.

Av svaren så visar det sig också att andra anledningar till varför man inte handlar så mycket grönsaker på Inköpsföreningen är att 35% odlar själva, 23% tycker det är för litet utbud. Och 13% tycker att det är för dyrt.

De flesta handlar i butiken på andra tider än torsdagarna då butiken är bemannad.

Mer specifik information om enkäten tänkte vi ta upp på ett medlemsmöte i januari.

Vi träffar just nu varje odlare som är intresserad av att sälja till oss för att undersöka alla möjliga smidiga lösningar tillsammans gällande distribution, logistik, val av grödor, hur vi gör med svinnet, representation i butik m.m.

Och vi jobbar på att tillsammans hitta ett hållbart sätt för att få det att fungera bra med mer grönsaker i butiken. Först en del ommöblering så att en ny grönsakskyl med glasdörr ska få plats. I samband med ommöbleringen så kommer vi att ge grönsakerna en bättre plats som bätttre motsvarar den större roll de kommer få i föreningen.

Det har också tillkommit en grönsaksgrupp som har i uppgift att se till att grönsakerna tas omhand under veckorna, och som kommer ta emot grönsaksleveransen. Om du vill vara med i den så hör gärna av dig! (epostadress nedan). Vi kommer också undersöka möjligheten att göra sms-utskick (till alla som önskar) om vad för grönsaker som kommer till butiken på torsdagarna. Det finns en önskan från odlare att föreningen gör en beställning på grönsaker istället för att odlarna själva gissar sig till vad vi vill ha, så det kommer också ingå i grönsaksgruppens uppgifter.

Till sist så kommer det nu att bli lite färre olika grönsaker i butiken. Det säljs inte så mycket och det var heller inte planerat hos odlarna att erbjuda butiken grönsaker för hela säsongen, i år. Vi satsar istället på att få igång ett gott samarbete nästa år och att då kunna ha härliga närodlade grönsaker mycket mer och längre.

Läs projektets blogginlägg på inköpsföreningens hemsida: http://bottnafjorden.se/inkopsf/wp/category/projektet-lokalt-odlad-mat/

Hälsningar
Marie Porali (brev.marie@gmail.com)
Marcus Nordgren