Odlarmöte 3 – Stenliden Trädgård

Möte med Eva Gadi på Stenliden Trädgård.
2 dec

Inköpsföreningen ska garantera sina medlemmar att de enbart säljer ekologiska grönsaker även om de inte har någon certifiering eller KRAV-märkning. Grönsaksgruppen för en god dialog med odlarna och den nära kontakten med våra leverantörer skapar ett betydelsefullt förtroende.

Inköpsföreningens uppgift bör se till medlemmarnas intressen såväl som till odlarnas, o sträva efter att erbjuda en variation och kontinuitet av grönsaker under så lång säsong som det är möjligt. Just kontinuitet är viktigt.

Införa veckomarknad på Inköpsföreningen, mellan maj till september? Möjlighet att träffa odlare/producenter, kanske är svårt till en början men kan bli något som sprider sig och lockar mer folk från omgivningarna.

Butiken och Kafé Olivia bör vara öppet samtidigt för att upprätthålla platsen som den levande mötesplats som det kan vara.

Under tiden de var verksamma som odlare i Ohio så var de delaktiga i ett nätverk OEFFA Ohio Ecological Food and Farm Association. http://www.oeffa.org/
En tradition var att under ett antal tillfällen under säsongen så hade de knytis hemma hos varandra, odlarna och andra intresserade, för att visa sina gårdar och få utbyta kunskaper o stärka nätverket. Detta hade varit kul att genomföra med odlarna och andra intresserade i Inköpsföreningen. Gadi och Eva är gärna de första som bjuder in till ett sådant tillfälle.

stenliden-2015