Projektet ‘Lokalt odlad mat’

Under 2015-2016 driver Bottnafjordens inköpsförening ett projekt som har syftet att undersöka former för samarbeten som gynnar lokal utveckling och skapar nya arbetstillfällen för lokala odlare. Vi vill skapa strukturer för kontinuerlig samverkan mellan Bottnafjordens inköpsförening och lokala odlare. Utveckla ett distributionssystem för närodlade produkter som kan ge odlare i trakten en tillförlitlig inkomst. Skapa en försäljningsmodell för närodlade produkter som minimerar risken att färskvaror behöver slängas. Ge inköpsföreningen medlemmar större möjlighet att handla lokalt producerad mat som motsvarar deras behov som konsumenter genom delaktighet i odlingsprocessen.

Projektansvarig är Marie Porali <brev.marie@gmail.com>

VGR_run_png_proj_medfinans_transp