Påminnelse återbruk 18 mars + Allt ljus på G2:1 1 april

Påminnelse om att anmäla er till fröbyte och återbruksdagen den 18 mars

Se mer här och fyll i formuläret om ni vill delta:
https://bottnafjorden.se/inkopsf/wp/2023/02/frobyte-och-aterbruksdag-18e-mars/


Välkommen till seminarium/workshop!

Tid: Lördag 1 april kl 10 -15. Kaffe och smörgås från 9.30
Plats: Stensalen och Lilla Galleriet KKV-B, Skärholmen

Program:
9.30  Kaffe/té med smörgås.
10.00  Välkommen! Korta presentationer följt av workshop.
Processledning: Eva Petterson och Caroline Bergmann från Kulturutveckling Västra Götalandsregionen.
15.00 Avslutningsfika.

En enkel lunch servas mitt på dagen på café Olivia.

Anmälan senast 20 mars till cath.g@telia.com så att vi vet hur vi ska planera. Ange ev önskemål om kost.
Workshop och mat/fika är kostnadsfritt. Vi är glada att ni kommer och delar med er av er närvaro!

För uppdaterad info se: https://bottnafjorden.se/initiativet/

Varmt välkommen till Allt ljus på G2:1!

För Samverkansgruppen
Catharina Göransson
073 03 80 838

Arrangemanget är ett led i Initiativet som vill bidra till att på sikt stabilisera den ekonomiska föreningen G2:1:s ekonomi, synliggöra värdet i det kooperativa ägandet och samla krafter för att hitta lösningar och alstra idéer så att platsen kan fortsätta utvecklas som den viktiga publika mötesplats som den är.

Allt ljus på G2:1 genomförs med stöd av: