Introduktion

Rural Talks Bottna Gerlesborg är en serie öppna samtal 2017-2019. Via ADA har vi haft en liten pott pengar samt det fulla problemformuleringspriviliegiet, dvs rätten att själva benämna vilka behov och frågor vi kunde identifiera för platsen vi bebor. Inbjudningar har dels varit öppna, riktade till allmänheten, dels har de ställts till föreningar, och till boende i trakten via brevlådor och sändlistor.

Processen kan efteråt indelas tre tydliga faser. Fas 1 handlade om att s a s upptäcka platsen på nytt, vi möttes, tog tid till presentationer och vi arbetade med att förstå förutsättningarna för att några utvalda projekt såsom Vänboendet, designen av tyget Björk och bönfabriken Bönhuset kunnat genomföras just här. I fas 2 bjöd vi in gäster för att inspireras och lära oss mera. Vi kunde jämföra vår egen plats på jorden med en av Norges minsta och mest kreativa kommuner och börja förstå vad cirkulär ekonomi innebär. I fas 3 var det dags för att ta sig an lokal organisering, arbetsgrupper bildades och kom igång. En väl beprövade metod som LEA, verktyg för lokalekonomisk analys, presenterades.

Projektledning Rural Talks Bottna Gerlesborg: Catharina Göransson och Marcus Nordgren, som också är webansvarig.

Rural Talks är initierat av ADA. ADA verkar på uppdrag av VGR och ägs av Business Region Göteborg. Uppdraget är utveckling för kreatörer i regionen och för personer som vill etablera sig inom arkitektur, konst, design, konsthantverk, spel, foto etc.

”Någon slags kontakt med kommunen behövs omkring platsens utveckling där kunskap och erfarenhet kan växlas upp genom spridning och delning. Bottna Gerlesborg kunde ingå i större nätverk, där de goda exemplen på platsutveckling möttes för att stärka varandra och utveckla kunskap genom utbyte. Detta skulle stärka kommunala resurser och tydliggöra gemensamma problem och utvecklingsmål. Vi behöver detta mer än någonsin, med tanke på klimatförändringarna som kräver nytänkande på alla nivåer.”

Citat Rural Talks #3