Rural Talks #5

Lördagen den 26:e jan.

 • Lunchmöte för representanter för traktens föreningar kl 11 – 14 på Villa Akvarellen
 • Öppet samtal kl 14:00 – 16:30 i Scenstudions lokaler.

Vi fortsatte diskussionerna omkring vad vi kan göra i trakten gemensamt, förenings- och gruppöverskridande. Tankar som kommit upp tidigare diskuteras vidare och kanske var det också nu dags att bilda arbetsgrupper?

Till vår hjälp hade vi Ulla Herlitz och Hans Arén som har varit med på två av våra tidigare träffar och som har stor erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete. De kunde berätta om andra platser och hur lokala initiativ skapat nya möjligheter.


Under de båda mötena lyftes flera möjligheter för samverkan i trakten.
Här följer ett litet urval av dessa möjligheter;

 • Vad skulle en flytt av Linmuseet hit kunna innebära för trakten?
 • Samordning av transporter, en el-bils pool?
 • Samhället är i förändring, för att förstå vikten så är ett förslag är att lyssna på Gretas Thunbergs tal vid COP24 konferensen
 • Samverkan och kommunikation mellan föreningar i en paraplyorganisation, också för kontakter med kommunen.
 • En beskrivning av traktens berättelser, historier och aktiviteter nu. Uppdaterat och aktuellt. Ett tryckt häfte och blad som enkelt kan delas till kursdeltagare, besökare och turister . Hitta något i trakten som de allra flesta kan ställa sig bakom,  men också vara mån om att visa på  mångfalden. Ev. en hemsida (app?)
 • En fest fram på höstkanten för att välkomna nya i trakten, som tex. elever. Också besök hemma hos folk och verksamheter.
 • Samverkan mellan läroplatser i trakten. Att kunna visa på den pedagogiska kunskap och erfarenhet som finns inom kreativa ämnen här.

Sedan talades det om frågor att adressera för att komma vidare:

 • Hur involverar vi de som inte är vana vid att arbeta i projektform och grupper?
 • Hur kan vi kartlägga trakten utifrån framtida användning och möjligheter så att så många perspektiv som möjligt beaktas? Skapa underlag för en kommunal fördjupad översiktsplan.
 • Vad är vår trakt, vert går dess gränser? Byggden kring bottnafjorden?
 • Går det att beskriva en gemensam positiv vision för trakten som kan rymma mångfalden här?
 • Vilka områden vill vi prioritera och bilda arbetsgrupper kring? Hur dokumenteras det som sker i arbetsgrupperna, också för att kunna delas?

Mot slutet av träffen kom det upp förslag på arbetsgrupper som kunde samla intresserade för de olika områden som nämnts. Listan är inte allt komplett och ska bara ses som några förslag:

 • Paraplygrupp – en föreningsövergripande grupp som kordinerar kommunikationen mellan grupperna och trakten, kanske har kontakt med kommuner, undersöker stöd och medel.
 • Idé och visionsgrupp – Tankesmedja
 • Presentera trakten – samla berättelser och beskrivningar om platser och verksamheterna här nu. Trycksak?
 • Utbildningsgrupp
 • Festgrupp
 • Visa trakten för elever -grupp
 • Natur/odling/mat-grupp
 • Arbetstillfällen – ekonomisk hållbarhet -grupp

Det beslutades att nästa möte kommer bli den 7 februari kl 18-21 på Gerlesborgsskolan. Då börjar vi med att prata om vilka grupper som det finns intresse och behov av. Sedan delar vi upp oss i de grupper som det finns folk till och inleder samtalen.

En kommentar som kändes talande för dagen var den att Bottna / Gerlesborg är en plats att må bra på, och att det är en forutsättning för att förbereda och förändra för att möta framtiden.

Sammankallat och sammanfattat av Marcus Nordgren  murkas@gmail.com

Rural Talks är en öppen samtalsserie som pågår på flera konst- och kulturtäta ställen i regionen, bl a Uddebo och Fengersfors/Not Quite. Inititivtagare till Rural Talks är ADA, som stöder kreativa näringar i regionen på uppdrag av Business Region Göteborg.