Första mötet i arbetsgruppen “hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå”

Arbetsgruppen med det långa namnet “hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå” möttes i veckan och samtalade om stora frågor som vad hållbar utveckling är för oss som bor eller verkar på den här platsen och hur vi kan samtala om det i större grupper.
Vi pratade om lokala goda exempel på omställningsarbete vad gäller mat, jordbruk, skogsbruk, vattenresurser, resiliens m.m. En fråga var om hur vi kan sprida kunskaper och erfarenheter.

Ett brett och väldigt spännande samtal i en grupp som behöver fler intresserade och engagerade. Någon som vill vara med i gruppen eller vara med göra exempelvis filmer om goda exempel i trakten?

Hör av dig på samverkan@bottnafjorden.se
Nästa möte är den 5 april kl. 13.30 på Café Olivia.
Foton:
1. Per Pixel
2. Roy Wedin
//Jeanette Karlsson, processledare i projektet