Sammanfattning av aktiviteter i projekt Samverkan Bottnafjorden

15 maj – 28 juni 2024

OBS!!! HÅLL KOLL PÅ SKRÄPPOSTEN – det verkar som att mejl från projektet hamnar där för vissa. 

Projektet fortsätter med “öppet kontor”tisdagar mellan kl 9-12 även under sommaren men nu har vi bytt plats till Bottna Inn. Där finns antingen processledare Jeanette Karlsson eller projektansvarig Britt Johansson på plats. Det har fortsatt inte varit någon rusning så vi uppmuntrar fler att komma. Vi berättar gärna om projektet och pratar idéer med mera. Det är bara att kika förbi. Kaffe och kaka finns alltid!! VÄLKOMMEN! 


Bastugruppen skickade i maj ut en inbjudan till att skissa bastuflotte och har fått in två fina förslag. Just nu ser bastugruppen över möjligheterna att ha bastu på land så gruppen avvaktar med att skicka ut skisser för omröstning tills vissa saker i processen klarnat och de vet hur de ska gå vidare. Fler får gärna komma med i arbetet. Det kommer att behöva sökas externa medel för byggkostnader så om du är bra på att söka projektmedel, ta kontakt med projektet (mejladress längre ner).


I arbetsgruppen Boende och inflyttning har vi hade gruppen ett öppet möte där vi fick lyssna på Lena Falkheden, John Helmfridsson, Anna-Carin Alander och Maja Lindstedt prata om olika aspekter och möjligheter gällande boende och byggande av bostäder. Några av presentationer kommer att dyka upp här när tekniken är med oss igen.

Vi har varit och besökt Egnahemsfabriken på Tjörn. En mycket inspirerande verksamhet där du som vill bygga ett småhus har möjlighet att bygga på plats med hjälp av snickare och arkitekter. De har kurser i självbyggeri, projekt för att stötta ungdomar som av olika anledningar inte går till skolan, de samarbetar med Chalmer och mycket mera. Egnahemsfabriken öppnar upp för möjlighet att få stöd av dem om vi skulle vilja starta en filial här i vår trakt. Kanske finns det intresse att starta en sådan verksamhet. Ta kontakt med projektet så kan vi prata vidare kring den möjligheten. 

På bilderna: besöket på Egnahemsfabriken på Tjörn.


Arbetsgruppen Digital plattform jobbar vidare med testkörning av kalendarium. Snart kommer den att testköras och då kommer mera information. Det finns möjligt att vara med i testandet. Hör av dig och du eller din organisation/företag vill vara med. Maila till Marcus Nordgren på murcas@gmail.com.


Bottnafjordens samhällsförening bildades vid stormöte den 16 juni. Efter genomarbetade stadgar i arbetsgruppen för samhällsföreningen kunde stadgar, föreningens namn, styrelse, revisorer och valberedning antas och det finns nu en övergripande organisation för fortsatt platsutveckling i området runt Bottnafjorden. För att läsa mer om processen: https://bottnafjorden.se/samverkan/samhallsforening/ 

På bilden ser ni föreningens alldeles nya och fantastiska styrelse.
Från vänster: Sandra Olivegren, Marie Larsson, Anders Lindgren, Karin Christensson och Sofia Holmberg Sörensson. Britt Johansson blev vald till kassör men var sjuk och saknas därför på bilden.

Arbetsgruppen för samhällsföreningen har haft 12 gruppmöten (ca 2 h/gång) från januari till den 16 juni plus egen inlagd förberedande och efterjusterande tid utöver möten. Arbetet med samhällsföreningen påbörjades redan innan projektet startade och har således innefattat flera möte utanför projekttiden plus 3 stormöten för traktens invånare. Samhällsföreningen kopplas till alla pågående processer i projektet och nu startar en integreringstid där samhällsföreningen i samråd med projektet (genom den arbetsgrupps som varit) kommer att se över vilka områden som samhällsföreningen ska jobba vidare med. Samhällsföreningen är unik på så vis att den spänner över tre kommuner och ett område med mycket likheter men även en hel del olikheter. Det kommer att bli en spännande process de kommande åren.  


Bygdebolagsgruppen ser just nu över möjligheterna att tillsammans i trakten köpa Villa Akvarellen. Läs mer om detta här: 

Vi vill köpa Villa Akvarellen


Arbetsgruppen Hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå fortsätter arbetet med att jobba övergripande med frågor om hållbarhet och resiliens på lokal nivå. Det finns planer på en tvådagarskonferens med samma tema fram mot höst-vinter. 


Arbetsgruppen Rörelse och transporter har nu träffat representanter från Levande Landsbygd i Bärfendal och planerar för att länka samman vandringslederna mellan Bottna och Bärfendal. Det kommer att bjudas in till röjningsarbete längs den nya sträckan när den är definierad. En viktig fråga som uppstått i den här processen är ansvar för underhåll. Här behöver vi hitta en långsiktigt hållbar struktur och det gäller även andra vandringsleder i vår trakt. Vissa sköts av kommunen, andra av ideella föreningar och några av engagerade privatpersoner. 

BottnaBerfendal

Bilderna är från mötet med Levande Landsbygd, Leif Karlsson från Bottna och arbetsgruppen.

Det pågår också fortsatt undersökning av behov och möjligheter kring en elbilspool. Har du tankar och idéer om en elbilspool, kontakta projektet. 


Planerna för ett tredje Bottnafjorden Glöder fortsätter. Datum är 1-2 mars 2025. Det har redan kommit in flera anmälningar om deltagande. I september kommer vi att ha ett öppet informationsmöte där vi presenterar upplägg och planerar fortsättningen. Vill du vara med antingen i planeringsgruppen eller som programpunktshållare/”öppet hus”? Meddela då projektet så får du mera information. 


Alla frågor och intresseanmälningar kan skickas till samverkan@bottnafjorden.se

Projektet tar nu lite halvt sommarledigt och det kommer att vara färre träffar i arbetsgrupperna.
Processledare Jeanette Karlsson skickar ut somriga hälsningar till alla och är tacksam för alla spännande möten och möjligheter som uppstått detta första halvår i projektet!