Stort tack till alla finansiärer till projektet!

Projektets första sex månader har gått och projektet vill tacka finansiärerna som möjliggör projektet. Stort tack till Kultur Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Munkedals kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun.
Genom projektet har vi mötts genom olika aktiviteter över 45 gånger under det här halvåret. Det har varit gruppmöten, öppna större möten, studiebesök och inte minst har vi haft stormöte och bildat Bottnafjordens Samhällsförening.
Projektet har 8 arbetsgrupper som tack vare ca 45 engagerade personer drivit processer och påbörjat nya processer. Mycket händer och vi är så glada för att arbeta för Bottnafjordens utveckling!
Vi önskar alla en härlig sommar!
//Processledare Jeanette Karlsson och projektansvarig Britt Johansson