RÖJA LÄNGS CYKELVÄGEN: GERLESBORG-SKÄRHOLMEN

Klockan 15.00 på söndag den 7 juli samlas vi vid Konsthallen i Bräckekrysset (vid återvinningsstationen i svängen innan KKV om man kommer från Gerlesborgshållet) för en gemensam insats med att röja längs cykelvägen.
Ta med om du har röjsåg, lie (om du kan slå med lie vill säga), räfsor, sekatörer och sopkvastar.
Anledningen till insatsen är att ingen formellt har tagit på sig ansvaret för att underhålla cykelvägen, därför gör vi det tillsammans för att hålla vår cykelväg i gott skick!
Kom och var med. Ju fler som deltar desto enklare och snabbare går det. Initiativet kommer från arbetsgruppen rörelse och transporter i projektet.
Projektet bjuder på fika!
Det kostar en slant med bränsle och det har tidigare i våras även gjorts insatser för att reparera cykelvägen. Den som vill får gärna swisha en slant för kostnaderna av röjning och reparation. Allt överskott går till fortsatt underhåll av cykelvägen mellan Brygge och Gerlesborg. Swishnummer är 0733696553 och går till Jesper Saltebro som privat betalat för reparationsmaterial i form av grus och singel. Skriv cykelväg i meddelandet.
Hoppas vi ses!!
Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1641707279936634?ref=newsfeed