• Möte i arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt”

  Glädjande besked, vi satsar på ett Bottnafjorden Glöder 2025!!! 🌸🔥 Första helgen i mars 2025.
  Marie-Louise Ceder var med och berättade om de två tidigare omgångarna av kulturfestivalen och inspirerade.
  Mera information kommer.
  Alla som är intresserade av att vara med i arrangemanget och/eller i arbetet inför hör av er till mig.
  //Jeanette Karlsson, processledare på e-post: samverkan@bottnafjorden.se

 • Kom och snacka platsutveckling!

  Varje tisdag finns någon från projektledningen på plats på Café Olivia mellan klockan 9 och 12.
  Det är också välkommet att sitta och arbeta med sitt eget i samvaro.
  Varmt välkommen!!
  //Jeanette Karlsson (processledare) och Britt Johansson (projektansvarig)

 • Bastumöte den 20 april

  Länge har det pratats om och längtats efter en bastu i Gerlesborgsområdet.
  Samtal och idéer har poppat upp och i dagsläget finns det en möjlig bastu till salu och några idéer om placering – vilket behöver pratas vidare om.
  Projekt samverkan Bottnafjorden och arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt” bjuder in till ett öppet samtal om hur vi går vidare för att realisera en bastu.
  Målet med mötet är att bilda en grupp som vill ta sig an att jobba vidare med detta.
  Vi träffas på Café Olivia den 20 april klockan 15.00. Caféet är öppet så fika kan köpas.
  Adress: SKÄRHOLMEN 1, 457 48 Hamburgsund
  //Jeanette Karlsson, processledare projekt Samverkan Bottnafjorden

 • Kommande tider för träffar i arbetsgrupperna

  Här är de kommande tiderna i arbetsgrupperna inom projektet. Alla grupper behöver fler engagerade så hör av dig om du vill komma med i ett roligt och utvecklande arbete.

  Skriv till samverkan@bottnafjorden.se

  //Jeanette Karlsson, processledare för Samverkan Bottnafjorden


 • Första mötet i arbetsgruppen “hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå”

  Arbetsgruppen med det långa namnet “hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå” möttes i veckan och samtalade om stora frågor som vad hållbar utveckling är för oss som bor eller verkar på den här platsen och hur vi kan samtala om det i större grupper.
  Vi pratade om lokala goda exempel på omställningsarbete vad gäller mat, jordbruk, skogsbruk, vattenresurser, resiliens m.m. En fråga var om hur vi kan sprida kunskaper och erfarenheter.

  Ett brett och väldigt spännande samtal i en grupp som behöver fler intresserade och engagerade. Någon som vill vara med i gruppen eller vara med göra exempelvis filmer om goda exempel i trakten?

  Hör av dig på samverkan@bottnafjorden.se
  Nästa möte är den 5 april kl. 13.30 på Café Olivia.
  Foton:
  2. Roy Wedin
  //Jeanette Karlsson, processledare i projektet

 • Fortsatt arbetet med stadgar till en samhällsförening

  Arbetsgruppen för bildandet av en samhällsförening fortsätter ett intensivt och grundligt arbete med stadgar.

  Snart finns det ett förslag till stadgar att presentera.

  //Jeanette Karlsson, processledare i projektet


 • Första mötet i arbetsgruppen “Boende och inflyttning”

  Vi snackade om studiebesök hos kooperativa hyresrätter, nya möjliga platser för fler kooperativa hyresrätter eller småhusbyar i alla tre kommunerna; Sotenäs kommun, Munkedals kommun & Tanums kommun. Vi pratade lagstiftningar och detaljplaner men också konkreta lärotillfällen för att bygga småhus med återvunnet material. Många spännande möjligheter!
  Intresseförfrågan: någon mer som vill vara med i det här arbetet? Gruppen behöver fler engagerade! Hör av dig på samverkan@bottnafjorden.se
  Nästa möte är den 9 april kl 14.00 på Café Olivia.
  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden

 • Första mötet i arbetsgruppen “rörelse och transporter”

  Möte med arbetsgruppen “Rörelse och transporter” med Bosse, Malin, Marianne och Jeanette den 18 mars.
  Vi snackade parkeringar, cykelvägar, att knyta samman vandringsleder och röja stigar för att underlätta framfart, bilpool, kollektivtrafik m.m. Nästa steg är möten med olika kommunrepresentanter.
  Intresseförfrågan: någon mer som vill vara med i det här arbetet? Gruppen behöver fler engagerade!
  Hör av dig till samverkan@bottnafjorden.se
  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden

 • Tider för arbetsgruppsmöten under mars och april

  Är du nyfiken och vill delta i någon av grupperna? Har du frågor om grupperna? Du är varmt välkommen att delta på mötet eller hör av dig med dina frågor. Alla grupper behöver fler deltagare. Kontakta processledare Jeanette Karlsson på samverkan@bottnafjorden.se eller 0730563648. 

  1. Samhällsförening
  20 mars kl 17.00
  Plats: hör av dig om du vill delta
  2. Bygdebolag
  25 mars kl 10.00
  Plats: hör av dig om du vill delta
  Gemensamt möte med Samhällsförening + bygdebolag
  14 april kl 11.30-14.30
  Faltins Magasin i Bovallstrand
  3. Boende & inflyttning
  19 mars, kl 13-15
  Plats: Café Olivia
  4. Digital Plattform
  26 mars, kl 13-15
  Plats: Café Olivia
  5. Hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå
  20 mars, kl 13-15
  Plats: Café Olivia
  6. Bottnafjorden året runt
  10 april, kl. 10.00
  Plats: Café Olivia
  7. Rörelse och transporter
  18 mars, kl 13-15
  Plats: Café Olivia
  Adress Café Olivia: SKÄRHOLMEN 1, 457 48 Hamburgsund


 • Arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt”

  Första mötet i arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt” var på Café Olivia den 13 mars och genererade massor av tankar och idéer kring aktiviteter i området runt Bottnafjorden, Tossene och Bärfendal.

  Bland annat pratade vi om hälsofrämjande aktiviteter för alla åldrar: bastu, barnyoga, mat, rörelse med mera. Vi pratade om Bottnafjorden Glöder, påskaktiviteter för barn och familjer men fick inse att tiden är emot oss vad gäller påsken för att vi är för få och inte hinner förbereda även om idéerna var excellenta. Kanske finns det någon som är sugen på att arrangera en påskäggsjakt eller ansiktsmålning för barn?? Hör av dig på samverkan@bottnafjorden.se

  Arbetet fortsätter och vi behöver bli fler i gruppen. Hör av dig på mailen ovan om du vill vara med.

  Närvarande var Mia Khyana, Anna-Carin Alander, Carina Svenheden, Carl-Johan Starck och Jeanette Karlsson

  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden