Bland klippor, hav, berg, odlade fält och skog sjuder det av aktivitet året om. Här finner du både mötesplatser och ostörda platser i naturen, lokalt förankrade företag, skolor, utbildningar och föreningar med lång historia av ett rikt liv i stadsfri bygd.