Detta är nittonde numret av Bottna bulletin sedan Marcus och jag började göra den den digital – och vi har en hel hop medarbetare i detta coronatidens julnummer – dikter, sagor, tankar. Var så goda! medan ni väntar på julgröt och vaccin. Det har varit ett konstigt år men också en generalrepetition inför den kris som är ännu mer pressande, klimatet förstås. Vi lär oss att människorna kan klara mycket så fort de förstår att det är allvar. 2021 kan bli ett bra år.

God jul och gott nytt år!

/ Redaktionen