in bottnabulletin #8

Branneby

I Branneby gamla skola har det sociala företaget Vägen ut! Branneby! etablerat sig. Det drivs som alla andra företag, bara med den skillnaden att det har syftet att hjälpa folk ut som är “långt från arbetsmarknaden.” Det är ett Leader-projekt där EU står för en del av budgeten men inte hela. För att det ska gå runt måste företaget också tjäna pengar på sin verksamhet och de varor och tjänster som de kan erbjuda.

Arbetsförmedlingen och kommunerna runt omkring anlitar Branneby för hjälp att klargöra arbetsförmågan för den som varit från ett tag och folk kan bli anställda där eller på andra ställen där de varit på uppdrag. Den som är anställd på Vägen ut! kan sedan bli invald som delägare i företaget, det drivs i kooperativ form.

Branneby har en växande ekologisk köksträdgård med bärodlingar och örter, och en del av grönsakerna säljs via vår inköpsförening, dvs deras trädgård är en del av det växande lokala matverket. Hilal i Café Olivia jobbar också som tolk och mediator på Branneby och troligen kommer det samarbetet att utvecklas, det är olika slags förbindelser, en led öppnas mellan Gerlesborg och Branneby genom den vackra Bodelandsdalen.

Inom SFI där jag jobbar har vi snickare, arkitekter och byggnadsingenjörer så det är bara en organisationssak att bilda ett Arabia Bygg (eller om det ska heta Byggar-AB som Inger Wallertz föreslår) som snabbt kunde bli konkurrenskraftigt. Kanske blir det Branneby som kommer att utveckla något sådant. De erbjuder redan snickeri/måleri och gröna tjänster som man kan anlita med rut- och rotavdrag. Fyra personer har fått anställning och femton har arbetsträning och praktik inför anställning.

Som namnet antyder är det en plats för eldsjälar. De hälsar att det ska bli vinterfika med bakverk och soppa i deras växthus där elden brinner i kaminen.

/ Gunnar Bäck