in bottnabulletin #8

Bulletinen igen

Det har varit uppehåll, mer än ett år. Anledningen är att redaktionen haft för mycket annat att göra, alla har vi hållit på med byggen av olika slag faktiskt, men de håller på att bli färdiga nu och Marcusbönorna kommer att hitta vägen från hans bönhus via Inköpsföreningen ut i världen.

Annars vill vi bli snabbare ut med nästa nummer. Bidrag mottages! Vi publicerar allt som inte är olagligt.