in bottnabulletin #8

Inbjudan till Rural Talks Bottna Gerlesborg

månd 11 dec kl 10 – 13
plats: Scenstudion i Gerlesborg

Välkommen du som arbetar med konst, musik, film, foto, litteratur, scen,
arkitektur, husbygge, design, filosoficafé, odling, kök etc, allt som gör Bottna
Gerlesborg till en rolig och intressant plats, en plats för produktion snarare än
konsumtion, en plats som är ett landskap med stort siktdjup, kort sagt: ett ställe i
världen att slå sig ner på för att arbeta, odla och mötas.

Idén är att samlas till en lägesrapport. En fortsättning kan sedan vara att möta andra mikrokultursystem i regionen och utbyta erfarenheter och formulera gemensamma strategier. Genom samtalet tydliggörs det som är ”specifikt här”, dvs det vi tillsammans utgör, med denna plats som livsrum och inspirationskälla. Syftet är att dela med sig och låta sig inspireras av andra och se var det pockar på för samverkan runt gemensamma behov och intressen.

Bakom initiativet står Rasmus Heyman från ADA, som ägs av Business Region
Göteborg med regionalt uppdrag att stödja kreativa näringar.

Svar till cath.g@telia.com senast må 4 dec. Antalet platser är begränsat. Deltagandet är kostnadsfritt. Jag har åtagit mig att organisera och bereda mark för detta samtal. Välkommen med din anmälan!
Med vänliga hälsningar Catharina Göransson 073-0380838

Scenstudions café kommer att vara öppet från 9.30.

Varmt välkommen!


Liten ordförklaring:

ADA jobbar för kreatörer i Göteborg och Västra Götalandsregionen med sikte på etablering och utveckling. Arbetet handlar om att skapa mötesplatser och att synliggöra det som händer nu. Samhörighet och öppenhet är några av ledorden, och tron på att ses och jobba ihop. Att vi blir ”inspirerade av det som är riktigt bra.”

Business Region Göteborg bistår med kunskap och kontakter samt arenor för samverkan för näringslivet i Göteborg och regionen och kommunerna i Västra Götaland.