in bottnabulletin #8

Vad man bör göra

För länge sedan föreslog Bottna bulletin en kanal mellan kkv och Gerlesborgsskolan för flytande kontakter. Medan en väntar, kan en koncentrera sig på landsvägstransporter.

Hus på hjul

Bygg hus på hjul. Gör en byggplats med plats för åskådare på Botnik Studios. Kontakta Tyrolen i Blädinge men googla först. Anslut till Bygglinjen på Futura och finsnickarna på Grebbestads folkhögskola. Bilda Byggar-AB för de arabiska arkitekterna, snickarna och ingenjörerna. Jobba på.

Flytta vagnarna till Branneby via kollektivet i Hällevadsholm, i procession med hjälp av Scenkonst Gerlesborg. Använd el eller oxar. Tänk på bromsarna i nedförsbackarna.

Filma alltihop, från land och från luften. Lägg ut på nätet i realtid. Manipulera realtiden. Gör ett reseepos med planerade överraskningar – jobba med mellansnack. Gör mellansnack om mellansnacken. Var osammanhängande.

Gör längre utflykter med vagnarna i projektet Karavan. Ta er ut ur Europa över Rumänien och Bulgarien. Sikta mot Hongkong.

Bygg med musik

Bygg murar i piséteknik, googla bara. Hyr en orkester för takthållningen. Filma och sänd i samarbete med Mojang och Musikaliska Akademin. Jobba med mellansnacken enl ovan. Undvik loopar. Tänk på portalerna.

/ Gunnar Bäck