in bottnabulletin #12

Dialektspalt nr 5

Denna upplaga av dialektspalten tänkte jag vi skulle tillägna några prepositioner. Det bör kanske nämnas att just prepositionerna är den ordklass där svenskarna är mest osams om hur och när de ska användas. Det har jag någon gång även noterat i vår trakts dialekt.

Skolboksdefinitionen av en preposition är att de beskriver läge eller riktning. De mest kända är nog i och som tacksamt nog heter desamma i dialekten, men sen blir det snabbt krångligt för oss om vi ska försöka lära oss dialekten och inte är infödda i språkbruket. Låt mig ta några exempel. Förr i tiden kopplades personer ofta till den plats där de bodde, och ortnamnet är förknippat med antingen i eller . Till exempel: bärnhartt i hala (med slutna a-ljud) ’Bernhard i Hala’, agnes på öane (med öppet a-ljud i agnes) ’Agnes på Öarna’, anners i skärhôlmen ’Anders i Skärholmen’, anners på hôlmen ’Anders på Holmen’, johanna på tuvene ’Johanna på Tuvorna’, albert i skressvig ’Albert i Skredsvik’, addrian på rinnarn ’Adrian på Rinnaren’. Någon systematik har jag inte lyckats hitta.

Ordet bakom finns inte i dialekten, utan då används istället ordet bageför ’bakför’. Andra ord för att beskriva liknande lägen är bagetter ’rakt bakom’ och bakring ’bakom (inom ett bredare område)’. I sammanhanget kan jag inte låta bli att nämna adverbet atterpå ’bakpå, på bakre delen’.

Det västsvenska jämte ’bredvid’ har flera alternativa uttal i dialekten (med eller utan r): jamte(r). Både slutet och öppet a-ljud kan användas. Delvis samma betydelse har inté ’bredvid, tätt intill’ och ve ’vid, bredvid’.

Andra vanliga prepositioner är etter ’efter’ där första e-ljudet kan få ett spetsigare i-haltigt ljud, liknande ändelsen för bestämda femininer (alltså substantiven). Genom har flera upptecknade uttal, jummel, jômmel och jums. Mellan och emellan uttalas mellôm respektive emellôm. Slutligen kommer vi till min favoritpreposition, dor, som används för det standardspråkliga ur, eller kanske mer korrekt ut ur. Till exempel heter det i dialekten gå dor biil ’gå ut ur bilen’.

/ Jesper Gunnarsson