in bottnabulletin #12

Kort rapport från Arbetsgruppen för utbildning och lärande

Vi arbetar för en ny utbildning redesign upcycling på Gerlesborgsskolan, tänkt att ligga inom Yrkeshögskolan och med obligatoriska förkunskapskrav i form av utbildning inom konst, arkitektur, design etc. I arbetsgruppen sitter Stefan Ceder, Eva Dal, Lena Falkheden, Catharina Göransson, Kristin Jonsson, Marcus Nordgren, Martin Sjölander, Elin Wikström och Boban Kalmar

Kontakt: Catharina Göransson cath.g@telia.com