in bottnabulletin #19

Ett tack

Tack Jocke
för att du enträget hållit liv i Café Olivia och oss hungrande själar i dessa tuffa tider!

God Jul!
Helena Kretz – och säkert många med mig