in bottnabulletin #19

Fossilt och utan

Vi tänkte man skulle sluta bränna bensin och helst innan alla andra gjort det och så började vi undersöka och ta reda på saker och jobba för ett fossilfritt Bottna. Vi var David Wingate, Gustaf Carlsson och jag.

Vad är fossilfritt? Elbilar om elen inte kommer från fossilkraftverk. Dieselbilar som drivs med HVO 100, dvs en kretsloppsdiesel som kan framställas ur olika sorters grödor eller skog.

Brandt i Dingle säljer Renault Zoe som är elektrisk, inte lika dyr som de flesta andra och med hygglig räckvidd. De finns också begagnade. Brandt kunde också ordna hyggliga villkor om vi ville bilda en bilpool.

En HVO-tank för medlemmar i FFB, Föreningen för Fossilfritt Bottna, kunde man sätta upp med räkneverk och kortläsare. Mats Johansson på Kungshamnsfiskarna tyckte det kunde vara en bra idé och vi åkte runt och tittade på ställen med honom. Den HVO han skulle sälja görs av tallolja som är en restprodukt vid massatillverkning.

Lokala leverantörer alltså och två idéer som går att köra parallellt. Problem med HVO-tanken: att dieseln skulle bli dyrare hos oss än i större mackar; att man kan tanka HVO 100 i Nestes mack i Hogstorp som inte är så långt härifrån; att inte alla märken godkänner HVO för sina motorer; att man behöver miljö- och brandskyddstillstånd; att markägaren måste vara med på att man sätter upp en tank. Vi lade frågan på is. De som har rätt sorts dieslar, och några har det, tar med sig en extra dunk när de kör förbi Hogstorp och kan sedan köra bil med mindre dåligt samvete.

Andra byter till elbil och den kan de ladda med egen el om de har solceller på sina tak, eller från nätet.

Det finns alltså individuella lösningar och de blir allt vanligare. Bilfabrikanterna går på allvar in för att avskaffa de fossila bränslena och laddstationerna blir allt fler. Vi väntar på vätgasflyget…

Samtidigt: att tillverka en bil kräver fortfarande en väldig mängd tid, energi och material. Batterierna kräver jordartsmetaller och gruvbrytning, antingen under mycket dåliga villkor som i Kongo (än så länge i alla fall) eller på platser nära dig där du inte vill ha gruvor – osv.

Men bilar är också bra saker som tar oss snabbt till avlägsna platser och det är svårt att tänka sig en värld utan snabba fortskaffningsmedel. Fast mest står de stilla. Bäst vore att starta en bilpool, helst med eldrift och gärna ihop med solceller som driver laddstolparna. I Bottna bor vi lite glest, men med eldrivna cyklar går det ganska lätt att ta sig någon mil innan man kan sätta sig i bilen och appar går att ordna där man kan beställa eller kolla att det finns bilar inne. Det återstår att organisera detta så att det fungerar också för dem som behöver bil någon vecka på sommaren – kanske i samarbete med biluthyrare. I detta finns såväl pengar som miljö att spara. Något för Bottnafjordens inköpsförening, föreställer jag mig.

En annan spännande sak händer i Mariestad, där de med hjälp av solceller och elektrolys förvandlar delar av Vänern till vätgas som driver hemtjänstens bilar. Något liknande borde finnas i alla kommuner, inte minst i Tanum, Sotenäs och Munkedal. Medborgarförslag?

Ja historien går, cyklar och kör vidare.

/ Gunnar Bäck