in bottnabulletin #19

I kamouflage


I en glipa mellan de stränga coronarekommendationerna kunde Bottnafjordens inköpsförening ha sin årliga höstmarknad trots allt.
Men man kan aldrig vara nog försiktig.
Jacob Hellichius och Christina Ärlestig kom kamouflageklädda.

Foto Lisa Åstrand