Bulletinen igen

Det har varit uppehåll, mer än ett år. Anledningen är att redaktionen haft för mycket annat att göra, alla har vi hållit på med byggen av olika slag faktiskt, men de håller på att bli färdiga nu och Marcusbönorna kommer att hitta vägen från hans bönhus via Inköpsföreningen ut i världen.

Annars vill vi bli snabbare ut med nästa nummer. Bidrag mottages! Vi publicerar allt som inte är olagligt.

Inbjudan till Rural Talks Bottna Gerlesborg

månd 11 dec kl 10 – 13 plats: Scenstudion i Gerlesborg Välkommen du som arbetar med konst, musik, film, foto, litteratur, scen, arkitektur, husbygge, design, filosoficafé, odling, kök etc, allt som gör Bottna Gerlesborg till en rolig och intressant plats, en plats för produktion snarare än konsumtion, en plats som är ett landskap med stort siktdjup, kort sagt: ett ställe i världen att slå sig ner på för att arbeta, odla och mötas.