Årsmötesprotokoll + Revisionsberättelse Bottnafjordens inköpsförening 2018

Hej.

Nu finns Årsmötesprotokoll + Revisionsberättelse att läsa eller ladda ner på vår hemsida. Gå till http://bottnafjorden.se/inkopsf/wp/2019/08/arsmotesprotokoll-revisionsberattelse-bottnafjordens-inkopsforening-2018/

Lösenord: bellebottna

Detta lösenord gäller också om ni vill se medlemslistan eller arbetsgrupperna eller tidigare meddelanden och protokoll.

Hälsningar
Styrelsen