Nytt från Bottnafjordens Inköpsförening

Inköpsföreningen öppnar igen
På torsdag den 15 augusti öppnar inköpsföreningen igen efter sommaren. Butiken är bemannad som vanligt kl 17-19. Nya varor levereras på onsdag och grönsaker kommer att finnas.

Nyhetsbrev till medlemmar
Fr o m augusti 2019 kommer vi från styrelsen att skicka ut ett nyhetsbrev till alla medlemmar med det preliminära namnet ”NYTT FRÅN BOTTNAFJORDENS INKÖPSFÖRENINGEN”. Vi är nu många medlemmar och det finns ett behov av en tydlig kommunikationskanal till alla medlemmar. Ambitionen är att detta nyhetsbrev skall innehålla dels information från styrelsen, dels information från föreningens olika arbetsgrupper och dels en kortare omvärldsbevakning med relevanta nyheter som rör ekologiska och närproducerade livsmedel, odling m.m. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut ca 1 gång per månad.

Stölden I butiken och låsning av dörrar
Den stöld av varor i butiken som ägde rum i juli är polisanmäld. Styrelsen återkommer med mer information när vi får återkoppling kring vad som skett efter anmälan. Det är mycket viktigt att alla ser till att dörren är låst när man är inne i butiken och inte minst att dörren är ordentligt låst när man lämnar butiken. Känn alltid efter att dörren är riktigt stängd. Detsamma gäller ytterdörren – känn efter att denna är stängd när du lämnar byggnaden.

Glöm inte namn på handlingslistorna
Tänk på att alltid skriva ditt namn på handlingslistan!! Det innebär mycket merarbete för ekonomigruppen att spåra handlingslistor som inte är underskrivna.

Om du vill visa butiken för en vän
Och din vän vill handla – det är då DU som handlar. Du betalar i kontopärmen som vanligt, det skall vara ditt namn på handlingslistan. Vi är en medlemsbutik, enbart medlemmar får handla med de livsmedelstillstånd vi har. Det innebär dessutom mycket merarbete för ekonomigruppen att bokföra inbetalningar från icke-medlemmar.

Information om priser
På flera av våra varor varierar priserna mellan olika beställningstillfällen. Detta gäller exempelvis nötter och torkad frukt. Orsaken är att dessa priser påverkas mycket av hur skörden ser ut. Prissättningen av varorna utgår från grossistpriset och på detta läggs ett påslag på 8%.

Sopsortering i butiken
Nu finns kassar för källsortering i butiken. Vi sorterar papper, hårdpapp och plast. Säckarna står på golvet under hyllan med te, kakor m.m. Bredvid kassörsbordet finns en behållare för övrigt avfall.

Cirkulära Bottna – återbruk
Som ett litet led i omställningen till ett cirkulärt samhälle – ett samhälle utan avfall – kommer inköpsföreningen att skapa möjligheter för återbruk av kläder m.m. samt utöka möjligheten att låna böcker. I ”hallen” innan entrén till butiken kommer att finnas ett skåp för kläder, en hylla för gåvor samt två bokhyllor. Detta kommer att bli klart och invigas under september. Rensa gärna i garderober och i förråd och förbered det du kan bidra med! Mer information kommer.

Café Olivia
Nu närmar sig sommarcaféet sitt slut – caféet kommer att vara öppet vare dag under denna och nästa vecka. Därefter övergår caféet helt i inköpsföreningens regi igen och kommer att vara öppet under helgerna. Mer information om caféet och möjligheten att boka för den som skulle vilja ha caféet kommer.

Förslag på namn på nyhetsbrev till medlemmarna
Vi har preliminärt kallat detta nyhetsbrev till medlemmarna för ”Nytt från Bottnafjordens inköpsförening”. Vi tar tacksamt emot förslag på ett bättre namn! Maila förslag till oss, epost: bottnafjorden@gmail.com. Vinnande förslag belönas, styrelsen är enväldig domare.

Vi ser fram emot att inköpsföreningen öppnar igen!

Styrelsen genom
Siv Hermansson, ordförande
Bengt Gustafsson, ordförande
Lena Falkheden, adjungerad