Samåkning + Konstvandring + Hjälp till hemsida + Kulturevenemang

Samtal om samåkning med Kåre från Skattungbyn

Om Orsa Bilpool, samåkningsappar och Freelway.

Café Olivia, KKV, torsdagen den 5 september kl 13!


Mer info: https://www.bottnainn.se/sv/konst-runt-bottna-fjorden/

Framtida event
Tipspromenad med start från Gerlesborgskolan 15 september kl 13,00
Skogsvandring med start vid Bottna Sockenstuga 22 september kl 13,00
Middag och workshop på Bottna Inn 22 september kl 17,00 Vertikal odling 275 kr
Mer information på https://www.bottnainn.se/sv/vad-hander-i-bottna-2019/

MvH
Åsa Cunniff
Kustguiden och Bottna Inn Hotell
0046 (0)73 020 6278


HJÄLP!

Vi behöver någon som är villig att sköta vår hemsida snarast !
Belöningen är ökad chans att skydda odlingsjorden och miljön för framtiden.

Nätverket Ren Åker Ren Mat består av en liten grupp ideellt arbetande äldre personer. Vår hemsida www.renakerrenmat.se är starkt eftersatt, vi behöver hjälp med den. Den har varit och skulle kunna vara en viktig källa till information för den som vill påverka opinion och beslutsfattare. Vi har mängder med fakta och argument, vi har skrivit debattartiklar och insändare och hållit föredrag, men kunskapen behöver nå flera. Och det är bråttom!

Hittills har vårt arbete varit framgångsrikt. Regeringen beslöt i juli 2018 att spridningen av avloppsslam till åkerjorden skulle förbjudas och tillsatte en utredning för att klargöra hur detta skulle genomföras. Utredning skulle ha presenterat sitt resultat i september i år men datumet har skjutits upp till januari nästa år. Det är oroväckande och vi behöver genast agera kraftfullt för att balansera de resursstarka slamintressenterna med LRF och Svenskt Vatten i spetsen, som vill hindra att beslutet träder i kraft.

Tyvärr är en del ekonomiskt pressade jordbrukare beredda att upplåta sina marker för slamspridning eftersom de får bra betalt. Flera LRF-distrikt vill ha slamförbud, men har hittills inte fått gehör. Trots att regeringens uttalade slamförbud pågår slamspridningen för fullt.

Vi tror att okunnigheten är stor bland politiker och andra beslutsfattare. Argument om kretslopp och fosforbrist får lätt fäste om man inte inser att slammet innehåller gifter, som hotar att skada hälsan hos allt levande och metaller, som lagras upp och förstör jordarna för all framtid. Endast ett fåtal ämnen mäts och regleras av den sk Revaqcertifieringen som hittills gett klartecken till slamdumpningen och många gränsvärden är satta efter ekonomiska kriterier och är alldeles otillräckliga. Nya ämnen tillkommer dessutom ständigt.

Det finns alternativ men de har hittills hållits tillbaka av den lättvindiga metoden att dumpa avloppsslammet på åkerjorden.

Därför vädjar vi om hjälp. Hemsidan är det viktigaste. Dessutom hoppas vi på er hjälp att sprida budskapet på alla tänkbara sätt så att en stark opinion skapas. Skicka gärna nödropet vidare!

Alla som vill delta på något sätt, hör av er till

Lars Odén
lars.oden@gmail.com
0706-254942

För Ren Åker Ren Mat
Lena Jarlöv
Gunnar Lindgren
Tord Melander
Lars Odén


Gerlesborgsskolan i början av sept.

4/9 kl 18:30 Galleri Gerlesborg:
Vernissage för utställningen Sill, Järn, Krut, Människor & Socker
av Rut Karin Zettergren (Sv) och Olando Whyte (Ja)

6/9 19:30 Samlingssalen Gerlesborgsskolan
Konsert med Sirom (Sl)
Folkmusik
Entré: 100kr

7/9 18:30 i Samlingssalen
Publik läsning med Översättarstudier från Akademi Valand
fri entré

8/9 kl 10-13 Stora Ateljén Gerlesborgsskolan
Konstverkstad för barn
entré: 40 kr