Välkommen till Medlemsmöte söndag 24 november kl. 15-17

Kallelse till medlemsmöte/extra föreningsstämma i Bottnafjordens inköpsförening

Söndag den 24 november 2019

Tid: 15:00-17:00

Plats: Lilla Galleriet invid Café Olivia

Dagordning bifogas

Café Olivia är öppet, Föreningen bjuder på kaffe/te.

Styrelsen genom

Bengt Gustafsson och Siv Hermansson

dagordning Medlemsmöte 2019-11-24