Café Existens – lördagen den 18 januari

Lilla Galleriet, KKV, kl 13-15

Eli Tistelö: Att se och att syntolka

Eli bor på Skärkäll och arbetar som syntolk, dvs översätter bilder till ord så att blinda och synskadade kan ta del av film, teater, bildkonst, dans och annat visuellt.
Hur skapar vi inre bilder av världen? Hur förhåller sig ord till det de ska beskriva? Är färger intressanta för någon som aldrig har sett?
Hur går syntolkning till? Vi gör några övningar kring inre bilder och reflekterar kring seendet.