Information till medlemmar 20 mars 2020

NYTT FRÅN BOTTNAFJORDENS INKÖPSFÖRENINGEN MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Bästa medlemmar!
Vi påverkas alla av Coronaviruset på olika sätt – så också inköpsföreningens verksamhet. Ambitionen är att upprätthålla verksamheten så långt som möjligt men vissa aktiviteter ställs in för att bidra till att minska risken för smittspridningen. Nedan finns information om hur det ser ut tillsvidare.

BUTIKEN
Beställningar och uppackning av varor fortgår som vanligt.
Torsdagsöppet med dagskassör fortsätter tills inget annat meddelas.

NÄR DU HANDLAR
Vi uppmanar alla som handlar att tvätta händerna noggrant innan handling och/eller att sprita händerna. Det är speciellt viktigt att vara mycket noga med hygienen vad gäller våra lösviktsvaror! En flaska med handsprit kommer att stå innanför entrén i lokalen.

ARBETSGRUPPERNA
Alla arbetsgrupper uppmanas att diskutera hur gruppens arbete läggs upp för att minimera risken för smittspridning m.m.. Städning av lokalen är självfallet extra viktigt i dessa tider.

AKTIVITETER SOM STÄLLS IN TILLS VIDARE
Café Olivia
Torsdagssoppa
Inköpsföreningens torsdagsaktiviteter
Introduktionsmöten för nya medlemmar

KAN DU HJÄLPA TILL ATT HANDLA PÅ INKÖPSFÖRENINGEN?
Vi försöker få ihop en lista med personer som kan tänka sig att handla för medlemmar som inte kan ta sig till butiken. Har du möjlighet att hjälpa till?
Maila till Lena Falkheden, epost: lena.falkheden@gmail.com.

ÅRSMÖTE 26 APRIL
Inköpsföreningens årsmöte söndag den 26 april kl 15.00 planeras att genomföras i någon form. Mer information kommer.

Tips och synpunkter till nästa nyhetsbrev kan lämnas till bottnafjorden@gmail.com

Styrelsen genom
Siv Hermansson, ordförande
Bengt Gustafsson, ordförande
Lena Falkheden, adjungerad