Årsmötesprotokoll + tack från ordföranden

Hej föreningsmedlemmar!

Här kommer länk till årsmötesprotokoll, revisionsberättelser och nya stadar. Protokollet kan också laddar ner som pdf här
Årsmötesprotokoll + Revisionsberättelse Bottnafjordens inköpsförening 2019

För att komma åt medlemssidorna så gäller lösenordet: Bellebottna (med stort B)


2020-05-01

Bottnafjordens inköpsförening ekonomisk förening – mat, möten, möjligheter m.m.

Föreningen har under året som gått för första gången haft två ordförande, undertecknade – Siv Hermansson och Bengt Gustafsson. Vi tycker att det delade ordförandeskapet har speglat föreningens grundsyn väl då hela föreningens verksamhet bygger på att vi hjälps åt genom ideellt arbete.

Det har varit roligt och intressant att få arbeta i den nu avgångna styrelsen för vår fantastiska förening med 160 aktiva medlemmar. Föreningens devis: ”mat, möten, möjligheter” har även under det gångna året visat sig bli verklighet på många sätt. Butiken har fungerat bra och ett stort antal aktiviteter har avlöst varandra, och många fortsätter in på det nya föreningsåret. När det gäller möten så är det ju dock nu, på grund av Coronaviruset, en svår tid som vi alla får hantera efter bästa förmåga.

Vi, Siv och Bengt, var båda valda på två år. På grund av olika omständigheter har vi valt att lämna styrelsen efter ett år. Vi gör detta med lite blandade känslor och vi är tacksamma över att den nya styrelsen har både kontinuitet och styrka.

Den nya styrelsen valdes på det nätbaserade årsmötet den 26-27 april.

Vi tackar den avgående styrelsen, inklusive de adjungerade, för ett mycket gott samarbete och riktar även ett stort tack till alla medlemmar för allt det ideella arbete och det engagemang ni lägger ned i vår förening!

Slutligen hälsar vi den nya styrelsen välkommen och önskar den lycka till med arbetet i en väldigt fin förening.

Siv Hermansson        Bengt Gustafsson