26 juni 2020

KULTURSYSTEM BOTTNAFJORDEN
Kultursystem Bottnafjorden fas 2 har beviljats medel från Västra Götalandsregionens kulturnämd. Vi gläds åt beslutet och ser fram emot en fortsättning av projektet! Fas 2 kommer att pågå från 1 augusti 2020 – 30 juni 2021. Ansökan för fas 2 finns här. Slutrapporten från fas 1 hittar du på http://bottnafjorden.se/samverkan/
Mer information kommer.

CORONAPANDEMIN – MAX 3 PERSONER I BUTIKEN SAMTIDIGT
Vi fortsätter att följa alla rekommendationer och uppmanar alla medlemmar att hålla avstånd i butiken, använda handsprit osv. Styrelsen har också beslutat om ytterligare en åtgärd för att förhindra smittspridning: max 3 personer får vistas samtidigt i butiken när vi handlar. Dessutom finns möjlighet för den som vill att handla ensam i butiken. En lapp att sätta upp på dörren ligger på bänken till vänster innanför dörren.

CAFÈ OLIVIA
KKV-b ansvarar för Café Olivia under sommarperioden. Se utskick via maillistan ”Bottna för övrigt”

NYA MEDLEMMAR
Inköpsföreningen hälsar nya medlemmar välkomna:
Ludde Derning
Ylvali Gustafsson
Jakob Nestlog

Styrelsen önskar alla en fortsatt fin sommar!

Tips och synpunkter till nästa nyhetsbrev kan lämnas till bottnafjorden@gmail.com

Styrelsen genom
Britt Johansson, ordförande
Marcus Nordgren, adjungerad
Lena Falkheden, suppleant